POSADŹ LAS RAZEM Z NAMI!

Część dochodu z każdego zakupu 
przeznaczamy na sadzenie lasów!

Pragniemy prowadzić nasz biznes odpowiedzialnie, uczestnicząc w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chcemy, aby podejmowane przez nas kroki, przyczyniały się do harmonijnego współistnienia człowieka ze środowiskiem naturalnym, szukamy najlepszych i proekologicznych rozwiązań dla naszej marki. Dlatego część dochodu z każdego zakupu przeznaczamy na sadzenie lasu!

Lasy są zdrowe dla ludzi – ich  widok uspokaja, wycisza i łagodzi stres.

Lasy to fundament bioróżnorodności –
przestrzeń niezliczonych organizmów.

Lasy obniżają temperaturę powietrza i gleby, tworząc korzystny mikroklimat.

Lasy zatrzymują wodę, która
spłynęłaby do morza lub szybko wyparowała.

• każdy zakup w Runo.Design sadzi lasy
• Lasy Na Zawsze są bioróżnorodne i zarządzane przez naturę, nie można ich wyciąć
• znajdują się na ziemi, która na zawsze ma być obszarem leśnym

• każdy hektar Lasu Na Zawsze pochłonie rocznie 7 ton CO2
• dorosły, stuletni las kumuluje trwale ponad 700 t/ha.
• 1 ha lasu kompensuje dwutlenek węgla odpowiadający zużyciu 1 MWh energii elektrycznej miesięcznie w warunkach obecnego polskiego mixu energetycznego – przez 100 lat.
• pragniemy, abyście i Wy przyczynili się do zrównoważonego rozwoju
• w myśl idei #LASDWATRZY!